Blog

wat zijn persoonsgegevensWat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn die gegevens waarnee je een persoon kunt herleiden. Dit kan zowel direct (foto, naam, adres) als indirect; zoals het samenvoegen van bronnen. Een makkelijk voorbeeld van indirect herleiden is het voorbeeld van een autokenteken. Voor de burger is een kenteken geen persoonsgegeven omdat hij niet kan herleiden van wie deze auto is als hij het ergens ziet rijden. De politie kan, door middel van het raadplegen van een bepaalde bron én het invoeren van het kenteken, wél achterhalen van wie deze auto is. Daarom is het voor de politie wél een persoonsgegeven. Persoonsgegevens zijn dus óók gegevens die via het combineren van bronnen naar een persoon kunnen leiden. Bij bedrijven kun je dit zien als klantnummers die gekoppeld zijn aan adresgegevens.

Wat zijn 'gewone' en 'bijzondere' persoonsgevens?

Om te weten of je met persoonsgegevens te maken hebt is het belangrijk dat we eerst vaststellen wat onder persoonsgegevens vallen. Er valt namelijk meer onder dan je denkt!
Naast de voor de hand liggende NAWTE-gegevens (gewone persoonsgegevens) moet je ook denken aan de zogenoemde ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals o.a. :

 • BSN-nummers
 • ras
 • godsdienst
 • lidmaatschap vakvereniging
 • politieke gezindheid 
 • gezondheid
 • levensovertuiging
 • seksuele geaardheid
 • strafrechtelijk verleden
 • biometrische data (DNA, vingerafdruk, virusscan, etc.)
 • And last but not least, óók IP-adressen vallen hieronder! Google Analytics en andere tools die website statistieken bijhouden, verzamelen persoonsgegevens. Hier gaan wij in een andere blog dieper op in.

 

biometrische persoonsgegevens avgWaarom worden deze persoosgegevens als 'bijzonder' beschouwd?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de wet die op 25 mei 2018 in zal gaan. Dit is een Europese wetgeving en trekt hiermee alle landen op hetzelfde niveau. Althans, je mag als land altijd méér doen, maar hier moet je je minimaal aan houden. In sommige landen kan het grote gevolgen hebben (lees: negatieve of soms zelfs gevaarlijke) als men weet wat jouw seksuele geaardheid is, of je gezondheid of politieke gezindheid. Maar ook kan iemand veel schade aanrichten als men misbruik maakt van jouw BSN nummer (negatieve BKR registratie die leidt tot schulden) of valse beschuldigingen of onrechtmatige toegang m.b.v. gestolen biometrische data.

De gevolgen zijn zeer groot en een ieder die met bijzondere gegevens werkt moet daarom extra maatregelen nemen om te waarborgen dat deze gegevens beschermd blijven. Dat wil uiteraard niet zeggen dat je de 'gewone' persoonsgegevens op straat kunt gooien zonder gevolgen. Beide categorieën persoonsgegevens (gewone en bijzondere) worden beschermd door deze wetgeving.